Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Vårdnad

Vårdnad är ett juridiskt begrepp som kan översättas med föräldraansvar. Barn står under förälders vårdnad tills dess att de fyller 18 år, om de inte gift sig innan de fyllt 18 år.

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna gemensamt har vårdnaden om ett barn. Föräldrarna behöver inte bo ihop. Gifta föräldrar har automatiskt gemensam vårdnad. Ogifta föräldrar kan få gemensam vårdnad genom en anmälan till skattemyndigheten i samband med att faderskapsbekräftelsen skrivs under eller vid senare tillfälle. Vårdnaden fortsätter att vara gemensam om föräldrarna skiljer sig eller flyttar isär, om inte någon av föräldrarna eller båda begär att den gemensamma vårdnaden ska upplösas.

Ensam vårdnad

Ensam vårdnad innebär att en av föräldrarna har vårdnaden om ett barn. Är man inte gift när barnet föds är modern ensam vårdnadshavare.


Beslut om vårdnad

Beslut om vårdnad fattas av tingsrätt. Innan beslut fattas ges socialnämnden möjlighet att yttra sig. Familjerätten gör en vårdnadsutredning. Utredningen kan ta lång tid. I avvaktan på att utredningen blir färdig och tingsrätten beslutar i vårdnadsfrågan fattar tingsrätten ett tillfälligt, interimistiskt beslut om vårdnaden. Tingsrätten grundar sig bland annat på uppgifter som kommit fram i ett snabbyttrande från familjerätten

Denna sida uppdaterades 2019-10-03

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.