< >

Tvångssyndrom

Med tvång menas att du känner en stark impuls att tänka på ett visst sätt eller utföra vissa handlingar, och att det ger ångest att avstå när impulsen väl kommer. Tvångshandlingar kan till exempel vara att tvätta händerna väldigt ofta.

I spalten till höger hittar du länkar med mer information och vart du kan vända dig för att få hjälp och stöd.

Denna sida uppdaterades 2018-05-15

Dela: