< >

Olika anledningar till att du mår dåligt

Alla mår dåligt ibland. Ibland känner man sig:

  • utanför 
  • har många svåra val att göra 
  • är med om en olycka 
  • utsätts för ett brott 

Här kan du läsa mer om olika problem och diagnoser och vart du som barn, ungdom eller anhörig anhörig (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna)  kan vända dig för att få hjälp och stöd

Denna sida uppdaterades 2020-04-01

Dela: