Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra, måste faderskapet fastställas genom en faderskapsbekräftelse (Föräldrabalken 1 kap. 4 §). Detta kan ske antingen medan man väntar barnet eller efter att barnet är fött. 

Det är familjerätten inom socialtjänsten som har ansvar för att utreda och registrera faderskapet hos Skatteverket. Faderskap kan skrivs på väntat barn

Anledningen är att barnets juridiska rättigheter ska tas tillvara.

Skatteförvaltningen lämnar besked till kommunens socialtjänst om dessa barns födelse. Familjerätten skickar därefter ett brev till modern där hon ombeds ta kontakt med socialtjänsten.

Faderskapet utreds och fastställs genom bekräftelse. Ni som föräldrarna kan samtidigt anmäla att ni önskar gemensam vårdnad om barnet. Om det inte görs blir mamman ensam vårdnadshavare.  Vill ni vänta med att anmäla om gemensam vårdnad kan det göras vid ett senare tillfälle, då är det Skatteverket ni vänder er till.


Denna sida uppdaterades 2019-10-31

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.