Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Hur går en utredning till?

När vi får reda på att ett barn kan behöva stöd eller skydd är socialtjänsten (omsorgsnämnden) skyldig att försöka se till att barnet får hjälp. Behovet kan redan i en första kontakt vara uppenbart. Ibland kan behovet vara svårare att bedöma och socialtjänsten måste då göra en mer omfattande utredning. Denna utredningsskyldighet beskrivs i 11 kap 2 § i socialtjänstlagen.

För att kunna besluta om en insats görs en utredning för att bedöma behovet av insats. En utredning kan vara mycket enkel och bestå i ett samtal med förälder och barn. Den kan vara betydligt mera komplicerad och omfatta kontakter med till exempel släkt, skola/barnomsorg, fritidsverksamhet och polis. Hur omfattande utredningen blir beror huvudsakligen på anmälans art eller på vad som kommer fram under utredningens gång. Om det från början står klart att ingen insats behövs gör vi ingen utredning.

En utredning skall vara klar inom fyra månader om det inte finns speciella skäl till förlängning. Föräldrarna och barnet, om det fyllt femton år, ska läsa den färdiga utredningen. De har då möjlighet att lämna sina synpunkter och få dem antecknade.

Missnöjd med beslutet?

Om du är missnöjd med ett beslut som gäller dig så kan du överklaga beslutet


Denna sida uppdaterades 2019-10-03

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.