Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Frivillighet eller tvång

Socialtjänsten vill hitta samarbete med de familjer vi möter och att vi gemensamt kommer överens om vilken hjälp barnet och familjen kan behöva.

Det kan vara fråga om:

  • stödkontakt med socialsekreterare
  • familjebehandling
  • kontaktperson
  • kontaktfamilj
  • vård och behandling i familjehem eller på institution

Socialtjänsten kan komma fram till att ett barn är i behov av vård utanför det egna hemmet. Om vårdnadshavaren eller barnet självt, om det fyllt 15 år, inte vill detta så kan omsorgsnämnden ansöka om vård hos förvaltningsrätten. Vård utan vårdnadshavarens samtycke beslutas av domstol med stöd av lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Domstolen kan besluta om vård om det finns en påtaglig risk att barnets/ungdomens hälsa och utveckling skadas på grund av barnets hemmiljö eller ungdomens egna beteende. Vid en sådan domstolsprocess får både barnet och vårdnadshavaren ett offentligt biträde, som oftast är advokat

Denna sida uppdaterades 2019-10-03

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.