< >

Barn, unga och familj

Skara - den bästa kommunen att växa upp i

Ett barns väg mot vuxenlivet kan liknas vid att gå på lina. Vägen längs linan är fylld av utmaningar. Då och då tappar han eller hon balansen för att sedan återigen få fotfäste och vandra vidare.

Vi vill att alla barn ska nå slutet på linan med en god hälsa. Vi som arbetar och finns kring barn måste tillsammans skapa ett skyddsnät. Genom att alla samarbetar och ser behovet hos varje barn, arbetar Skara för att bli den bästa kommunen i landet att växa upp i.

I vänstermenyn under barn, unga och familj hittar du verksamheter som handlar om omsorg och stöd till barn, unga och familjer


Denna sida uppdaterades 2019-10-03

Dela: