< >

2020-03-17

Information om distansundervisning på Katedralskolan

Katedralskolan har, med anledning av regeringens rekommendation om att stänga alla gymnasieskolor, vuxenutbildningar och högskolor och istället bedriva distansutbildning, beslutat att följa dessa rekommendationer. Detta för att minska smittspridningen av coronaviruset Covid-19.

Från och med onsdagen 18 mars kommer samtliga Katedralskolans elever att ges distansutbildning utifrån ordinarie schema. Detta innebär att alla elever och lärare förväntas vara uppkopplade på sin dator under hela lektionspasset.

Inlämningar, uppgifter och planeringar finns i lärplattformen Its Learning.
De virtuella mötena äger rum i Teams.

Samtliga elever som går på skolan har den tekniska utrustning som de behöver och är väl bekanta med skolans läroplattform. (Just nu är det högt tryck på Its Learning vilket innebär att det kan vara svårt att logga in.)

Om eleverna stöter på tekniska problem, saknar lösen mm har skolan IT-support på plats. Kontakta skolan.

Närvaro tas på lektionerna. Om elev har problem med tekniken för att visa sin närvaro, ta kontakt med läraren på något annat sätt. Detta för att undvika ogiltig frånvaro.

Elev som är sjuk/frånvarande och inte kan följa undervisningen anmäler sin frånvaro som vanligt.

Eleverna har vid behov möjlighet att boka enskilda möten med lärare eller annan personal på skolan. Anmäl besöket i receptionen vid ankomst.

De elever som har APL (Arbetsplatsförlagt lärande) fortsätter att vara ute på sin arbetsplats som tidigare (undantag Vård- och omsorgsprogrammet)

All undervisning på gymnasiesärskolan kommer att ske på plats enligt ordinarie schema.

Elev är fortsatt berättigad till studiebidrag under förutsättning att man deltar i distansundervisningen.

Katedralskolans skolledning och personal kommer att göra sitt yttersta för att eleverna ska få distansutbildning av bästa kvalité.

Uppdaterad information om ärendet kommer att läggas ut löpande.

Har du frågor och funderingar – kontakta i första hand mentor.

Vänliga hälsningar,

Skolledningen på Katedralskolan

Denna sida uppdaterades 2020-03-19

Dela: