Foto från vänster: Hugo Wejsfelt Borell, Vera Dahl, Stina Jern Karlsson, Amanda Backhaus, Korab Berisha

< >

2019-03-01

Katedralelev uppmärksammas i stor europeisk tävling

Katedralskolan fortsätter leverera framgångar inom de internationella projekten. I början av veckan möttes man av nyheten att katedraleleven Hugo Wejsfelt Borell utmärkts med hedersomnämnandet i Juvenes Translatores, en tävling för unga översättare.

- Det känns jättekul men framförallt hedrande. Man blir ju inte uppmärksammad av EU-kommissionens tävlingsledning varje dag, skrattar Hugo.

I år deltog drygt 3 200 ungdomar i EU:s största översättartävling och Katedralskolan ställde upp med fem språkintresserade elever. Syftet med tävlingen är att främja språkinlärning, flerspråkighet och översättning som ett yrkesval. Detta var andra gången som Katedralskolan blev utvalda till att vara med i delta.

- Jag är stolt över skolans framgångar inom de internationella projekten. Det är stort att vara en av 750 skolor från hela EU och en av 20 utvalda skolor i Sverige, säger Johan Hjertén, ansvarig språklärare på Katedralskolan.

Hedersomnämnande och motiveringen

Eleverna fick välja ut ett språk från länderna i unionen som de sedan översatte till valfritt språk. Vanligast var att man valde en engelsk text och översatte den till svenska. Man hade två timmar på sig att lösa uppgiften och därefter skickades texten till Bryssel för behandling. Bland de fem elever som deltog från Katedralskolan tilldelade tävlingsledningen hedersomnämnandet till Hugo med motiveringen:

”Utmärkt eller mycket bra användning av målspråket, översättningen ger intryck av att vara ett original, mycket få eller inga överhoppade ord, påhittig översättning som ändå är korrekt, bara några få grammatik-, term- eller stavfel (som uppvägs av det goda helhetsintrycket)”

Tidigare framgångar

Förra gången som Katedralskolan deltog var 2015. Då utsågs Katedralskolans Oliver Knutas till vinnare och belönades med en resa till Bryssel tillsammans med sin lärare Thomas Woodgate och sin familj. Under resan fick de möjlighet att träffa EU-kommissionen samt få en inblick i hur EU:s arbete med översättning och tolkning är organiserat.

- För närvarande har Katedralskolan sex internationella projekt i Europa och det känns fantastiskt att kunna ge våra elever dessa möjligheter och att vidga sina vyer, avslutar Johan.

Denna sida uppdaterades 2019-03-01

Dela: