Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

2018-12-05

Gör Skaraborgsgatan bra för alla

Skaraborgsgatan är ett av huvudstråken in i staden för bilister, busstrafik och annan yrkestrafik och måste ha god tillgänglighet. Men Skaraborgsgatan delar också av gångstråken och måste därför erbjuda säkra passager för oskyddade trafikanter. Gatan har blivit omdebatterad för sina så kallade chikaner, eller farthinder, i traditionella medier liksom i sociala medier. Pontus Düring, förvaltningschef för service och teknik berättar vad som hänt och hur vi går vidare och enar allas behov på Skaraborgsgatan.

Chikanerna kom upp som en åtgärd för att bättre kunna skydda de fotgängare och cyklister som måste korsa den vältrafikerade gatan. Totalt passerar tusentals fordon Skaraborgsgatan varje dag. Många boende rör sig över gatan mellan stadsdelarna Valhall och Hospitalsgården.

– Vi tittar just nu på hur vi ska åtgärda nuvarande chikaner för att skapa en bra passage för såväl trafiken som de oskyddade trafikanterna som korsar gatan. Det blev fel för trafiken första gången och det åtgärdade vi hjälpligt. Den här gången blev det fel igen för trafiken, men ett helt annat fel än första gången. Hur det kunde bli fel båda gångerna måste vi reda mera i, men vi tar till oss kritiken och kommer att säkerställa att det här inte ska kunna hända igen, säger Pontus Düring.

Löser det tillsammans

Skaraborgsgatans första farthinder med övergång för två år sedan kostade 381 000 kronor, men i det priset ingår inte bara själva farthindret utan även sittbänkar samt övrig gestaltning runt gångpassagen. I priset ingick även borttagandet och återställandet utav stenar som lossnade. Kostnaden för nuvarande ombyggnation är inte prissatt ännu:

– Kommunen och entreprenören för diskussion om kostnaden då slutleveransen inte är godkänd. För oss är det viktigt med ett bra samarbete med entreprenören och alla är eniga om att vi tillsammans ska lösa det, säger Pontus.

Karl-Gustav Bynke (L) ordförande för nämnden för service och teknik samt Jan-Olof Bohlin (M), andre vice ordförande i samma nämnd, är eniga med tjänstemännen; vi behöver tillsammans ta reda på vad som gått fel så att vi undviker likande fel i framtiden.

– Det är beklagligt att det blivit fel två gånger. Syftet med chikanerna är att få ner hastigheten, så att invånarnas naturliga gångstråk blir säkrare. Vi förstår att det är bökigt för yrkestrafiken att passera farthindret samtidigt som raksträckan inbjuder till högre hastigheter och därför måste ha fysiska hinder. Givetvis inte så hindrande att man inte kan ta sig förbi med en lastbil eller buss. Vi jobbar nu vidare tillsammans så att vi kan lära oss någonting av det som hänt, konstaterar Karl-Gustav Bynke.

Denna sida uppdaterades 2018-12-05

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.