Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

2018-11-23

Skaraborgsgatan delvis avstängd under tiden 5 november till 21 december

Under hösten kommer busshållplatserna vid Coop-rondellen att byggas om för att öka säkerheten för samtliga trafikanter. Samtidigt kommer en ny gångpassage att byggas vid hållplatserna.

Tryggare miljö för oskyddade trafikanter

Kollektivtrafikresenärer och andra oskyddade trafikanter rör sig fritt över Skaraborgsgatan mellan hållplatserna. Idag saknas övergångsställe i anslutning till busshållplatsen och den gång- och cykeltunneln som ligger i närheten fyller uppenbarligen inte de behov och rörelsemönster de oskyddade trafikanterna visar. I samband med höga fordonshastigheter längs med Skaraborgsgatan skapas en otrygg trafikmiljö för samtliga trafikanter i anslutning till busshållplatsen.

För att öka trafiksäkerheten och tryggheten behöver busshållplatsen Valhall på Skaraborgsgatan få en ny utformning. Genom en välmarkerad busshållplatszon med fartdämpande åtgärder och övergångsställe tillgodoses det behov oskyddade trafikanter uppvisar. Detta skapar en tryggare trafikmiljö för samtliga trafikanter och de sänkta hastigheterna skapar en behagligare stadsmiljö.

Fler cykelparkeringar vid hållplatsen

I samband med den nya utformningen kommer även fler cykelparkeringar uppföras i anslutning till hållplatsen. I dagsläget står cyklar parkerade utspritt på fel platser vid busshållplatsen då parkeringsmöjligheter saknas. Projektet är en del av det gestaltningsarbete som pågår längs med Skaraborgsgatan. KS beslutade om detta 2015

Datum för avstängningar

När Skaraborgsgatan är avstängd kommer också farthindret mellan Coop-rondellen och post-rondellen att förbättras.

Under arbetets gång kommer en vägbana i taget att vara avstängd:

  • Den 5-25 november är den södra vägbanan mot centrum avstängd för trafik.
  • Den 26 novermber till den 21 december är den norra vägbanan från centrum avstängd för trafik.
  • 11-12 december är båda vägbanorna avstängda för trafik.

Vägvisning finns för den avstängda vägbanan. Redan från den 29 oktober startar arbetet, men då är inte Skaraborgsgatan avstängd.

Denna sida uppdaterades 2018-12-06

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.