Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

2017-01-04

Avgiftskontroll för barnomsorg

Under vecka 4 kommer de första fakturorna skickas ut till alla som har betalat för lite barnomsorgsavgift under 2015. Samtidigt kommer de hushåll som betalat för mycket få besked om återbetalning.

Avgiftskontrollen innebär att alla barnomsorgsavgifter under 2015 kontrolleras. Bland annat jämförs den inkomst som hushållet anmält till kommunen med taxerad inkomst enligt Skatteverket för det aktuella året. Om jämförelsen visar en skillnad mellan anmäld och taxerad inkomst, kommer avgiften justeras. Har avgiften varit för låg debiteras räkningsmottagaren mellanskillnaden. Om avgiften varit för hög betalar kommunen tillbaka mellanskillnaden till räkningsmottagaren. Avgiftskontrollen blir en kvalitetssäkring att alla betalar rätt avgift för sin barnomsorg.

Avgiftskontrollen är retroaktiv och genomförs alltid med två års fördröjning, eftersom Skatteverkets uppgifter om taxerad inkomst inte finns tillgängliga tidigare.

De första som får besked är de räkningsmottagare som är födda under kvartal 1. Med några dagars fördröjning kommer därefter räkningsmottagare som är födda under kvartal 2 att få besked, och så vidare.

Alla som berörs ska ha fått sin faktura eller besked om återbetalning innan sommaren.

Denna sida uppdaterades 2017-01-04

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram