Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

2016-11-10

Åtta träffar med angelägna ämnen

- en bra grund för arbetet med ett hållbart yrkesliv

 

Nu startar en serie på åtta föreläsningar som belyser frågan om hur man främjar ett hållbart yrkesliv och håller ohälsotalen nere.

Satsningen vänder sig till ledare och chefer i Skara och Götene. Föreläsningarna anordnas som nätverksfrukostar där det också blir utrymme för mingel och erfarenhetsutbyte ledare emellan. Ämnena för föreläsningarna har tagits fram utifrån de önskningar och behov som har identifierats och utgör en bra grund för arbetet med ett hållbart yrkesliv. Föreläsningsserien är tänkt att mynna ut i konkreta verktyg för vardagen.

Programmet i korthet:

24/11 Det här är Hållbart yrkesliv

I denna inledande träff kommer vi att presentera Projektet Hållbart yrkesliv och dess aktörer. Vi kommer mötas för att inleda nätverkandet, diskutera hur vi tillsammans kan arbeta för att främja hållbart yrkesliv och sänka sjukpenningtalen i Skara.

16/12 Hälsofrämjande ledarskap

Merlina Poljak Käll har flera års erfarenhet av chefskap och ledarskap i olika typer av verksamheter. Nu arbetar hon som enhetschef inom Skara kommun. Hon kommer tala om vikten av att synliggöra sina medarbetare, prioriteringar och ge konkreta verktyg på hur man kan arbeta som en god ledare.

27/1 Sjukskrivningsprocessen – så går den till

Susanne Ottosson och Peter Larsson, Försäkringskassan. Från sjukanmälan till återgång till arbete. Vilka kontakter knyts? Vilka olika möten genomförs? Vad händer på vägen?

9/3 JA till arbetsglädje - föreläsning 9:30-15:00

Christina Stielli är en välkänd talare och författare kring arbetsglädje, lycka och utveckling. Vad är egentligen glädje på jobbet, kan man älska sina arbetsdagar och varför är det livsviktigt?

20/4 Hur får man ihop sitt livspussel?

Madelaine Agosti forskar och arbetar med hur arbetsliv och privatliv påverkar varandra.Vilka resurser är det som spelar roll för att skapa balans?

2/6 Vad är sjukdom och vad är arbetsrelaterat?

Karin Starzmann arbetar som läkare och forskar kring sjukskrivningar. Diagnosens betydelse för lyckad rehabilitering och fakta kring de vanligaste diagnoserna på läkarintygen. Hur samverkar vi bäst för att förebygga sjukskrivning?

7/9 Hitta det rätta arbetet

Arbetsförmedlingen berättar om möjligheter till omställning. Vilken hjälp kan man få när livet tar en vändning? Att stötta människor och verksamheter att växa genom rätt kompetens.

10/11 Guide till ett hållbart yrkesliv i Skara

Konkreta verktyg kring Hållbart yrkesliv. Avrundning och avslut av projektet. Hur arbetar vi vidare? Vilka utvecklingsområden finns?

 

Om projektet

Projektet Hållbart yrkesliv är ett samarbete mellan Skara kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Vårdcentralerna Malmen och Vilan samt näringslivet i Skara. Syftet med projektet är att främja ett hållbart yrkesliv och målet är att vända trenden med de stigande sjukpenningstal i Skara. Hållbart yrkesliv kommer att pågå tom december 2017.

Kontaktperson

Erica Boegård, projektledare
Direkttelefon 0734-29 73 08

Denna sida uppdaterades 2016-11-08

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram