Skara

Medborgarundersökning 2011

Vad tycker du om att leva och bo i Skara kommun?


Skaraborna är nöjda med att bo och leva i sin kommun. Det visar Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning 2011. 
Under hösten har ett urval av kommuninvånarna fått svara på frågor om
  • sin kommun som en plats att leva på
  • kommunens verksamheter
  • möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut

Resultatet


 

Skara som en plats att leva och bo på (Nöjd-Region-Index 58)


Skaraborna är mest nöjda med det kommersiella utbudet, utbildningsmöjligheterna och kommunikationerna.
  

Kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index 56)


Bland kommunens egna verksamheter är Skaraborna framförallt nöjda med verksamheterna vatten och avlopp, räddningstjänsten och gymnasieskolan.
Betygen för kommunens verksamheter har ökat sedan undersökningen 2010. Miljöarbete och renhållning och sophämtning har ökat mest.

 

Inflytande i kommunen (Nöjd-Inflytande—Index 43)


Undersökningen visar att invånarna är mest nöjda med kommunens information.
Helhetsbetyget för inflytandet i kommunen har ökat sedan undersökningen 2010.  

Om undersökningen


Ett urval på 1000 personer i åldrarna 18-84 år har fått svara på enkäten som kommer per post. Personerna uppmanas att besvara frågorna utifrån "vad de tror eller tycker om" området som frågorna gäller. Det är Statistiska centralbyrån (SCB) som skickar ut den så kallade "medborgarundersökningen".
 
Ett stort tack till alla som har besvarat enkäten!
Dela:
Senast uppdaterad: 2011-12-09

Kontakt

Kvalitetscontroller

Agnetha Johansson Ståhlman
Telefon 0511-326 64

Skara kommun, Stortorget 2, 532 88 Skara. Telefon: 0511-320 00,
Fax: 0511-320 02 Org.nr: 212000-1702. E-post: skara.kommun@skara.se.

Skara kommuns intranät - inloggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster