Skara

Hur blir det med E20?

Trafikverket presenterade idag sin utredning av E20 genom Västra Götaland för politiker och representanter från näringslivet. På plats fanns också infrastrukturminister Chatarina Elmsäter-Svärd.
Trafikverkets slutsats är att det är 1+2-väg med goda omkörningsmöjligheter som gäller på de aktuella avsnitten. Undantaget är E20 förbi Mariestad där de föreslår 2+2-väg i ny sträckning. Det förslaget kostar drygt tre miljarder kronor, att jämföra med dryga sex miljarder om man skulle bygga 2+2-väg på alla sträckor.
 
Trafikverkets regionchef Håkan Wennerström poängterade att det är positivt att hela sträckan nu är analyserad och att åtgärdsplanen utgör ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet. Målet är att få med en utbyggnad av E20 genom Skaraborg i revideringen av den nationella infrastrukturplanen. Det poängterades också att man inte i sina beräkningar har med hela samhällsnyttan en utbyggd väg genererar. De dynamiska effekter det ger på näringslivets satsningar är inte medräknade.
 
Nu gäller det för politiker och näringsliv att väga in hela nyttan av vad en utbyggd E20 ger och förmedla ett tydligt budskap till regeringen. Styrgruppens politiker representerades av Charlotte Nordström (m) och Birgitta Losman (mp). De var mycket tydliga i sin enighet om att Trafikverkets förslag inte är tillräckligt.

För Skaras del är det utöver vikten av en väl fungerande E20 avgörande för den fortsatta samhällsplaneringen att få klarhet i vart E20 ska dras. Representanter från näringslivet ifrågasatte starkt varför inte hela samhällsnyttan vägs med. Man har väntat på en utbyggnad av E20 till motorväg i 20 år. Det är helt avgörande för en fortsatt hållbar utveckling i regionen.

 

Dela:
Senast uppdaterad: 2012-04-26
Skara kommun, Stortorget 2, 532 88 Skara. Telefon: 0511-320 00,
Fax: 0511-320 02 Org.nr: 212000-1702. E-post: skara.kommun@skara.se.

Skara kommuns intranät - inloggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster