Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Tobak

Ansökan om försäljning av tobak

Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping har hand om ansökan om försäljning av tobak och tillsyn av tobak i Skara kommun. Kontakta Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping för alla frågor om tobak.

Den som säljer tobaksvaror ska ansöka hos Tillståndsenheten i samverkan som finns i Lidköpings kommun. För att få sälja tobak måste du ha ett tillstånd. Du kan ansöka om ett tillstånd för att sälja till konsument, antingen i butik eller på distans, till exempel via internet.

Om du ska sälja till butik behöver du ett tillstånd för att sälja tobak genom partihandel. När du ansöker genomförs en utredning för att kontrollera om du kan få ett tillstånd. Om du till exempel är straffad eller inte betalat dina skatter så är det inte säkert att du får ett tillstånd. Om du inte får ett tillstånd kan du överklaga beslutet till domstol.

Försäljningsregler

Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Man får heller inte sälja till någon annan om man misstänker att varan ska lämnas till en person som inte har fyllt 18 år. Det är den som säljer som ska förvissa sig om att mottagaren uppnått rätt ålder. Vid tveksamma fall ska man begära legitimation.

Det är viktigt att veta att lagen inte ger utrymme för undantag även om förälder eller annan vårdnadshavare lämnat sitt godkännande.

Tobaksvaror som säljs till konsument får inte tillhandahållas i form av lösa cigaretter eller i förpackningar med färre än 20 cigaretter.

Egentillsyn

Den som säljer tobak ska utöva egentillsyn över försäljningen. För denna tillsyn ska det finnas ett skriftligt program som ska arbetas fram av den ansvarige för butiken.

Ansvar

Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken. Detta innebär att han eller hon även ansvarar för att personalen känner till de regler som gäller och att det skapas rutiner för ålderskontroll. Kassapersonalen har personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Denna sida uppdaterades 2020-01-15

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.