< >

Tillstånd, regler och tillsyn

Tillstånd inom kommunen

Använda gatumark

Behöver du sätta upp en byggställning eller vill du ordna ett evenmang på gator och torg? Då behöver du söka tillstånd för det. 
Använda gatumark

Bed & Breakfast

Om du vill starta en verksamhet för B&B finns det en rad olika saker du behöver tänka på. 
Bed & Breakfast

Bygga, ändra och riva

Bygglov behöver du söka när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad. 
Bygga, ändra och riva

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägare har ansvar för att kontrollera och göra undersökningar i sina fastigheter. Som fastighetsägare är du skyldig att bedriva egenkontroll utan uppmaning från myndigheterna. 
Fastighetsägares egenkontroll

Lantbruk

Kommunens miljöenhet ansvarar för miljötillsynen på alla lantbruk som har någon form av djurhållning eller som odlar mer än 10 hektar åkermark. Lantbruk

Livsmedelsförsäljning

För att säkra kvaliteten på de livsmedel som säljs och serveras i Skara kommun kontrolleras livsmedelsanläggningarna av miljöenhetens miljö- och hälsoskyddsinspektörer. 
Livsmedelsförsäljning

Lång och bred transport

Om en transport behöver vara längre, bredare eller tyngre än det tillåtna, går det att söka undantag (dispens) från reglerna.
Lång och bred transport

Läkemedelsförsäljning

Om du ska börja sälja receptfria läkemedel måste du göra en anmälan till Läkemedelsverket. 
Läkemedelsförsäljning

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är alla verksamheter som har utsläpp, verksamheter som stör omgivningen genom buller eller lukt och verksamheter som hanterar kemikalier eller avfall.
Miljöfarlig verksamhet

Offentliga lokaler

Om man har eller ska bedriva verksamhet i den här typen av lokaler ska detta anmälas till kommunens miljöenhet senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.
Offentliga lokaler

Serveringstillstånd

När en näringsidkare avser att servera starköl, vin spritdrycker eller andra jästa alkoholdrycker krävs det att denne innehar ett serveringstillstånd. 

För Skara kommun hanteras serveringstillstånd i samverkan med Lidköpings kommun. 
Serveringstillståndlänk till annan webbplats

Solarium, solarier

Du som bedriver eller tänker starta en verksamhet med kosmetiska solarier är skyldig att följa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar.
Solarium, solarier

Tobaksförsäljning

Den som säljer tobaksvaror ska anmäla det till kommunen. Detta ska göras senast när försäljningen påbörjas och anmälningsplikten gäller både för permanent och tillfällig försäljning.
Tobaksförsäljning

Torghandel

Kommunfullmäktige har beslutat vad som gäller för torghandeln i Skara. Du behöver inte söka tillstånd för att stå på en torgplats, men du måste följa de regler som kommunfullmäktige bestämt. 
Torghandel

Trottoarpratare

I centrala Skara är det tillåtet att ställa ut trottoarpratare eller varor till försäljning. 
Trottoarpratare

Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Yrkesmässig hygienisk verksamhet är ett samlingsbegrepp för verksamheter som erbjuder olika typer av kroppsbehandlingar. 
Yrkesmässig hygienisk verksamhet

 

Tillstånd hos Polismyndigheten

Evenemang på offentlig plats

Tillstånd för att använda kommunens mark, söker du hos Polisen. Polisen skickar sedan ansökan till kommunen som får möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. 
Evenemang på offentlig plats

Reklam och affischering

För att få sätt upp affischer eller reklam i kommunen ska du söka tillstånd hos Polisen.
Reklam och affischering

Uteservering

För att få ställ upp en uteservering så måste du söka tillstånd hos Polisen. Polisen skickar sedan ansökan till kommunen som får lämna synpunkter.
Uteservering

 

Söka tillstånd hos Polisenlänk till annan webbplats

 

Denna sida uppdaterades 2019-04-30

Dela: