Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Livsstilen som konkurrenskraft

I Skara är det lätt att få familje- och yrkeslivet att gå ihop. Det är nära till allt och man kan kombinera det goda livet på landet med stadens utbud. Här finns mötesplatser för kreativitet, gemenskap, fritid och företagande. Hos oss finns tid att njuta och plats för alla. Det äkta och det okonstlade finns ständigt närvarande i den vackra naturen, i våra levande kulturmiljöer och i den närproducerade maten. Bra kommunikationer och snabba uppkopplingar tar oss ut i världen och hem igen. Skara är en kreativ och livskraftig kommun mitt i Skaraborg som erbjuder en attraktiv livsstil i tiden.

 

Mål i beslutade strategier

 

Bostadsförsörjningsprogram 2016-2018

 • Skara är en attraktiv boendekommun där det finns stort utbud av valmöjligheter och boenden med olika karaktär

Cykelstrategi 2016 -

 • Cykelinfrastrukturen ska vara nytänkande och av god kvalitet.
 • Skapa förutsättningar för motions- och rekreationscykling

Integrationsstrategi 2017-2020 - strategisk inriktning

 • Det ska finnas många kontaktytor för dialog som stödjer tolerans och acceptans
 • Det ska finnas mångfald av kultur och fritidsaktiviteter
 • Det ska finnas människor med olika bakgrunder i kommunens bostadsområden
 • Alla barn, ungdomar och vårdnadshavare ska aktivt delta inom barnomsorg och skola

Landsbygdsstrategi 2016-2020

 • Skara kommun arbetar för att alla övergripande kommunala beslut är landsbygdssäkrade
 • Skara kommun främjar ett öppet samhälle där mångfalden välkomnas på landsbygden och där kvinnor och män, gamla som unga, oavsett härkomst har likvärdiga förutsättningar att bo, verka och leva och samma möjligheter till utveckling och ett rikt liv.
 • Skara kommuns politiker och tjänstemän har väl fungerande och regelbundna kontakter med allmänheten och aktörerna på landsbygden.
 • Skara kommun uppmuntrar och möjliggör för byggnation av olika boendeformer på landsbygden.
 • Skara kommun stärker sin position som centrum för utbildning- och utvecklingsinsatser för de gröna näringarna.

Denna sida uppdaterades 2017-07-20

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.