Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Borgerlig vigsel

Du väljer själv om du vill gifta dig i Svenska kyrkan, i annat trossamfund eller borgerligt. Upplysningar om de två första alternativen får du hos pastorsexpeditionen eller hos respektive samfund.

Hindersprövning

De som vill gifta sig ska ansöka om hindersprövning hos skattemyndigheten där ena parten är folkbokförd. Kontakta Skatteverket för att få blanketten "Hindersprövning" eller ladda ner den från Skatteverkets hemsida.

Vigselförrättare

I Skara kommun har följande personer rätt att förrätta vigsel: Charlotte Nordström, Barbro Hassel, Erik Kvarndal, Lisbeth Paulsson, Christina Bergdahl, Laila Skantz, Margareta Ljunggren-Demegård, Martin Johansson och Jessica Bredenberg.

Vilka handlingar behövs?

  • Beställ en ansökningsblankett för hindersprövning på ditt lokala skattekontor. Blanketten finns även att ladda ner på Skatteverkets hemsida.
  • Skicka tillbaka ifylld ansökan till Skatteverket.
  • Om det inte finns några hinder mot äktenskapet utfärdar Skatteverket två intyg om hindersprövning. Dessa skickas till sökanden.
  • Intygen lämnar du till kommunledningskontoret senast två veckor innan vigseln.

Var hålls ceremonin?

Vigselceremonin brukar hållas i Rådhuset, men om ni har önskemål om en annan plats (till exempel i hemmet, i en festlokal eller ute i naturen) går det också bra.

Legitimation

Blivande makar ska styrka sin identitet innan vigseln.

Vittnen

Vid vigseln ska två vittnen närvara. Paret kan själva ta med sig vittnen. Om vigseln sker under arbetstid och i Rådhuset kan kansliavdelningen, om så önskas, ordna med vittnen.

Ringar, klädsel, blommor, gäster?

Att växla ringar är inte nödvändigt, det gör man som man vill. Om man vill ha blombukett eller speciell klädsel är också helt valfritt. Borgerlig vigsel kan också vara högtidlig med familj och vänner som bevittnar ceremonin och med fest efteråt. Fråga gärna på kansliavdelningen om olika alternativ.

Hur lyder ceremonin?

Ni kan välja mellan två versioner, en lång och en förkortad version. I den långa versionen riktar vigselförrättaren följande ord till paret:

Ni vill ingå äktenskap med varandra. Äktenskapet bygger på kärlek och tillit. Genom att ingå äktenskap lovar ni att respektera och stötta varandra.

Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er gemenskap. Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra, frågar jag:
Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust? (Svar: Ja)
Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust? (Svar: Ja)
(Paret kan växla ringar.)
Jag förklarar er nu för äkta makar.

När ni nu går ut i livet och åter till vardagen så minns den vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och den aktning för varandra som ni känt i denna stund och som lett er hit. Låt mig önska er lycka och välgång i ert äktenskap.

Förkortad version

Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra.
Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man? (Svar: Ja)
Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man? (Svar: Ja)
Jag förklarar er nu för äkta makar.

Denna sida uppdaterades 2016-06-28

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram