Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Brandskydd i din bostad

Brandskyddet i din bostad är livsviktigt, en brandvarnare eller handbrandsläckare räddar liv och regelbunden sotning förebygger brand.

Brandvarnare

Handbrandsläckare

Sotning

Elartiklar

Brandvarnare

En brandvarnare anser många vare en självklarhet idag men vid många bränder upptäcker vi att brandvarnare saknas eller inte fungerar. Du ska enligt ett allmänt råd från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, ha minst en fungerande brandvarnare per våningsplan i din bostad.

Röken dödar

Den vanligaste dödsorsaken vid brand i bostad är rökgasförgiftning. I en modern bostad finns det väldigt mycket plast- och syntetmaterial som  producerar mycket giftiga gaser till exempel cyanväte och kolmonoxid när de brinner.

Skyddar liv

Brandvarnaren reagerar på den livsfarliga brandröken, varnar dig snabbt och ger dig en chans att sätta dig i säkerhet. Brandvarnaren är en billig livförsäkring, den är lätt att montera och kostar idag mindre än hundra kronor. Prata med ditt försäkringsbolag, de kanske kan subventionera brandskyddet i din bostad på något sätt.

Placering

Du bör ha minst en brandvarna per 60 kvadratmeter och minst en per våningsplan i bostaden. Brandvarnaren ska placeras så centralt som möjligt i bostaden. Har du bara en ska de placeras utanför sovrummet i din väg ut. Brandvarnaren bör sitta i taket eftersom brandröken stiger uppåt. Se till att det finns ett fritt utrymme på minst 50 cm runt om den. Placera aldrig brandvarnaren i närheten av ventilationsöppningar eller i t ex köket eller badrummet, eftersom en sådan placering kan leda till irriterande falsklarm.

Tänk på att stängda dörrar och störande ljud kan göra det svårt att höra en brandvarnar från alla rum. Komplettera därför med brandvarnare där du är som mest sårbar, dvs i sovrummen. I en tonåringsrum finns det kanske tv, dator, stereo och något TV-spel. Mycket elektronik som kan orsaka brand, och de stänger ofta dörren vilket gör att en brand kan utveckla sig relativt obemärkt.

Skötsel och underhåll

Byt batteri och rengör brandvarnaren minst en gång om året, exempelvis vid 1:a advent. Kontrollera att brandvarnaren fungerar en gång i kvartalet och när du varit hemifrån en längre tid. Brandvarnaren kontrolleras genom att man trycker in testknappen tills den börjar larma. Glöm heller inte att testa brandvarnaren när den monterats.

Olika typer av brandvarnare

Det finns brandvarnare som täcker de flesta behov och situationer med olika specialfuntioner.

 • Sammankopplingsbara brandvarnare. Larmar en - larmar alla. Kan vara bra om man vill sätta en på vinden, i garaget eller om man har en stor bostad. Dessa finn även med trådlös sammankoppling.
 • Nätansluten brandvarnare. Denna anslut till 240 Volt och har ett inbyggt backup-batteri. Denna är säkrare än batteridriven där batteriet kan ta slut.
 • Brandvarnare med pausfunktion. Med en knapp kan brandvarnaren stängas av cirka 3 minuter och sätts sedan på igen. Bra vid exempelvis matlagning som kan orsaka rök.
 • Brandvarnare med nödljus. Vid larm tänds en lampa i brandvarnaren som lyser nedåt och kan ge ledljus vid utrymning.
 • Resebrandvarnare. En liten och lätt brandvarnare avsedd att ta med på resa. Försedd med fästanordning som gör att den enkelt kan fästas t.ex. i tak eller över en dörrkarm.

Funktionsnedsättning

Det finns även brandvarnare för funktionshindrade. För hörselskadade finns brandvarnare med annan frekvens, med ljussignaler eller vibratoranordningar. Om du har behov av särskillda hjälpmedel på grund av funktionsnedsättning tar du kontakt med hjälpmedelscentralen.


Handbrandsläckare

Med en handbrandsläckare kan du rädda egendom och kanske hindra den lilla branden att bli stor. 

Olka typer av handbrandsläckare

Räddningstjänsten rekommenderar att du minst har en 6 kg pulversläckare med effektivitetsklass 21A 113BC för din bostad. I andra hand rekommenderas en 9 liters skumsläckare med effektivitetsklass 13A 183B. Det är givetvis bättre ju högre effektivitetsklass du väljer men släckaren blir väldigt tung om du väljer en större modell.

Pulver är det effektivaste släckmedlet och tål minusgrader. Pulvret är inte giftigt på något sätt och smutsar inte ner nämnvärt i förhållande till vad branden gör. Pulver fungerar så att det "klibbar" fast vid det som brinner och kväver och kyler branden. Pulver kan användas till samtliga bränder exempelvis trä, vätska, gas och elbränder. Pulver påverkar inte metaller och andra material så att de rostar eller förstörs.

Lär dig hur din handbrandsläckare fungerar så du är förberedd om den skulle till användning.

Placering

Brandsläckaren bör placeras lätt åtkomlig i exemelvis hallen vid ytterdörren så att du kan välja att använda den när du är på väg ut ur bostaden. Du kan även välja att placera den vid de största riskkällorna såsom i närheten av köket.

Information om hur du skyddar dig mot brand på Din Säkerhet.länk till annan webbplats


Sotning

Regelbunden sotning och brandskyddskontroll av eldstäder och rökkanaler måste göras enligt lagen om skydd mot olyckor. Hur ofta det behöver sotas beror på vilket bränsle som du använder och men också hur hög medeltemperaturen är i kommunen - ju kallare det är desto oftare ska det sotas.

Information om sotning på Götene & Skara Sotningsservice.länk till annan webbplats

Egen sotning

Lagen om skydd mot olyckor lämnar utrymme för kommunen att låta dig som fastighetsägare, eller någon du anlitar, sköta sotningen. För detta krävs tillstånd. Tillstånd utfärdas då du eller den du anlitar genomför kompetensprovet för sotning som visar att du kan sota. Vid kompetensprovet medverkar räddningstjänsten och skorstensfejarmästare. Får du tillståndet att sota själv gäller det i 4 år, därefter får du ansöka igen. En kostnad för skorstensfejarmästarens tid utgår oavsett om tillstånd beviljas eller inte.

Under länkarna till höger hittar du blanketten för dispensansökan för att sota själv.

Brandskyddskontroll

Utöver sotning ska det med jämna intervall genomföras en brandskyddskontroll. Den kan endast den skorstensfejarmästare som har avtal med räddningsnämnden utföra. Intervallen varierar mellan 2 och 8 år beroende på bränsle, panna och sättet du eldar på.


Elartiklar

Allt fler prylar i hemmet är idag anslutna till eluttag. Detta har betytt att även antalet bränder som orsakas av dessa prylar har ökat.

Om det börjar brinna i en elektrisk apparat, dra alltid ut sladden först. Släck sedan med vatten eller brandsläckare och bär ut apparaten.

Här ger vi några enkla råd så att du kan minska riskerna hemma hos dig:

 • Dra ut kontaktern när du använt brödrosten, kaffebryggaren eller strykjärnet.
 • Använd bara torktumlare, diskmaskin och tvättmaskin när du är hemma och när du är vaken.
 • Rengör filtret på torktumlaren efter varje användning.
 • Ställ TV:n fritt och luftigt och placera inga levande ljus på. Stäng alltid av TV:n med knappen.
 • Kontrollera dina kontakter, sladdar bör inte ligga i kläm och kontakter ska inte glappa.
 • Lysrör som blinkar eller glöder kan lätt börja brinna! Byt tändare eller lysrör så snart de börjar krångla. En glimtändare som automatiskt släcker blinkade rör minimerar brandrisken.


Denna sida uppdaterades 2017-10-10

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.