Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Krisberedskap

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala och som innebär eller kan innebära en risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner som kräver snabba insatser av kommun eller region/landsting.

Exempel på en extraordinär händelse är naturkatastrofer, svåra oväder, giftutsläpp, omfattande bränder, sabotage, längre avbrott i el- och vattenförsörjning.

Vid en kris är det kommunens uppgift att värna om befolkningen och trygga livsnödvändig försörjning och arbeta för att de viktigaste samhällsfunktionerna fungerar.

Krisinformation

  • Vid akut läge sänds ett VMA - viktigt meddelande till allmänheten — ut genom tyfonsignal eller via radio och TV.
  • På kommunens webbplats hittar du hela tiden aktuell information. Radio P4 Skaraborg och Text-TV är andra viktiga informationsvägar.
  • Om infrastrukturen inte fungerar kan information spridas via flygblad, dörrknackning. Eventuellt kan även högtalarbilar användas.

Din egen beredskap

Det är viktigt att du som privatperson vet hur du ska agera i en krissituation. Det finns också mycket du själv kan göra för att förbereda dig. Till höger finner du länkar med praktiska råd och checklistor inför en eventuell krissituation. (Civilförsvarsförbundet, Din Säkerhet)

Kommunens krisorganisation

Vid en extraordinär händelse kan krisledningsnämnden i kommunen kallas in och fatta beslut om att ta över vissa ansvarsområden från ordniarie nämnder. 

Krisledningsnämnden anger riktningen för krishanteringen och kan besluta om omfördelning av kommunens resurser och förändringar i servicenivåer. Till sin hjälp har nämnden en krisledningsgrupp, stabsgrupp och en kriskommunikationsgrupp. Krisledningsgruppen samordnar förvaltningarnas och bolagens operativa verksamhet och genomför krisledningsnämndens beslut.

POSOM — krisstöd

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer. I Skara kommun finns en POSOM-grupp vars uppgift är att ta hand om drabbade och anhöriga då samhällets ordinarie resurser inte räcker till. Syftet med POSOM är att förebygga den psykiska ohälsa som kan bli resultatet av en traumatisk händelse. I Skara består POSOM-gruppen av representanter från kommunen, polisen, sjukvården, kyrkan och frivilligorganisationer. Arbetet leds av chefen för omsorgsförvaltningen.

POSOM aktiveras av SOS Alarm, krisledningsnämnden, räddningsledare eller polis vid olycka eller kris. POSOM kan även aktiveras av sjukhusens PKL-grupper då de har behov av samarbete.

Denna sida uppdaterades 2016-10-03

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.