< >

Bostadsförsörjningsprogram

Giltig 2016-2018

Programmet har tillkommit för att säkerställa och förbättra den sociala hållbarheten och ge människor förutsättningar för ett bättre boende. Behoven för äldre, unga vuxna, nyanlända, personer med särskilda behov och nya skaraborgare omnämns särskilt.

Mål för bostadsförsörjningen i Skara kommun 2016-2018

  • Hög kvalitet och tillgänglighet i det befintliga bostadsbeståndet
  • God planberedskap för alla typer av upplåtelseformer
  • Privata aktörer bygger bostäder i Skara
  • Alla bostadssociala grupper får möjlighet att etablera sig på bostadsmarknaden
  • Skaraborgs kommuner samverkar kring bostadsförsörjning
  • Skara är en attraktiv boendekommun där det finns stort utbud av valmöjligheter och boenden med olika karaktär

Revidering

Bostadsförsörjningsprogrammet har reviderats i slutet av 2019 och läggs ut på denna sida inom kort.

Denna sida uppdaterades 2020-02-07

Dela: