Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Röstmottagare vid kommande val

Inför valen 2018 och 2019 behöver valnämnden i Skara rekrytera ett stort antal röstmottagare till vallokalerna. Som röstmottagare medverkar du till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Vi söker dig som har ett hjälpsamt och vänligt sätt samt är mycket noggrann.

Allmänna val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige äger rum den 9 september 2018. Europaparlamentsval äger rum i juni 2019.

Att arbeta som röstmottagare

I Skara kommun finns det 10 valdistrikt med tillhörande vallokal. Vallokalerna ligger oftast i skolor eller samlingslokaler. Under valdagen arbetar ett antal personer i varje vallokal (varav en är ordförande och en är vice ordförande). Ordförande och vice ordförande leder arbetet under dagen och lämnar in och redovisar rösterna i kommunhuset på valnatten. Det är ordföranden som tar kontakt med sina röstmottagare och lägger arbetsschemat för valdagen.

Arbetet för röstmottagarna börjar på söndag morgon, mellan klockan 07.00 – 07.30 med att ställa i ordning lokalen och förbereda röstningen som börjar klockan 08.00. Ordföranden leder och fördelar arbetet med att dela ut valkuvert, pricka av i röstlängden, kontrollera väljarnas identitet, arbeta med inkomna förtidsröster med mera.

Efter stängning klockan 20.00 (Europaparlamentsval klockan 21.00) arbetar alla med att öppna och räkna alla röster - ett val i taget. När allt är färdigräknat ska material packas och lokalen ställas i ordning, varefter ordförande och vice ordförande lämnar rösterna till valnämnden och röstmottagarna kan gå hem. Arbetet kan pågå till efter midnatt.

Intresseanmälan och kravprofil

Valnämnden har antagit följande kravprofil för de som ska arbeta som röstmottagare i valen 2018 och 2019.

  1. Röstmottagare ska vara röstberättigade.
  2. Alla röstmottagare måste genomgå utbildning för att få bli förordnande
  3. Personer som kandiderar på lista får inte arbeta som röstmottagare under valen 2018 och 2019.
  4. Röstmottagare ska vara boende i Skara kommun eller inom rimligt avstånd från Skara kommun.
  5. Röstmottagare ska ha en social kompetens och meriterande är att kunna flera språk.
  6. Röstmottagare ska känna ansvar för uppdraget och arbeta därefter.

Välkommen med din ansökan till valkansliet: valnamnd@skara.se eller telefon 0511-324 39, eller valsamordnare Hans Larsson telefon 072-160 34 70

OBS! Du som var röstmottagare i samband med de allmänna valen i september 2014 behöver inte göra någon intresseanmälan utan kommer senast i maj 2018 få en förfrågan om att delta igen.

Utbildning

Det är obligatoriskt för samtliga röstmottagare att genomgå valnämndens utbildning. Information om utbildningstillfällen fås i samband med rekrytering och kommer ske efter kontorstid senare i vår och veckorna före valet.

Arvode

Valnämnden ersätter alla röstmottagare med ett skattepliktigt arvode och har beslutat om följande arvoden för 2018 års val:

Röstmottagare 230 kr/timma

Utbildningstillfället 440 kr/per tillfälle

Arvode betalas endast ut vid fullgjord tjänstgöring.

Denna sida uppdaterades 2018-04-06

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.