Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Fotograf: Magnus Gunnarsson

< >

Utvecklingsområde Varnhem

Skara kommun har under 2013 bildat en övergripande projektorganisation för att samordna och effektivisera kommunens insatser i Varnhem med omnejd.
En nulägesrapport har tagits fram för att klargöra kommunens insatser i Varnhem idag, och för att få en helhetsbild över vad som behöver göras och hur insatserna förhåller sig till varandra. En länk till nulägesrapporten hittar du i högerspalten. Arbetsgruppen består av representanter från kommunledningskontoret, rådhuset, turistbyrån, samhällsbyggnadskontoret och Centrumbostäder.

Bakgrund

Bakgrunden till satsningen är det fokus som under flera år har varit på Varnhem, Hornborga och Valle. De unika kultur- och naturvärdena och det centrala läget gör området attraktivt både ur ett boende-, näringslivs- och besöksperspektiv. 


Viktigt att ta vara på lokal drivkraft och engagemang

Engagemang och intresse för att utveckla Varnhem finns, det råder det ingen tvekan om. Utvecklingsprocesser tar tid och det är många intressenter som måste samarbeta för att nå de mål och visioner som finns. Den viktigaste drivkraften är det engagemang och initiativ som finns på bygden.

Kommunen är med och skapar en stabil grund

Kommunen spelar också en viktig roll genom att skapa en stabil grund som möjliggör utveckling i området. Den grunden består av en väl fungerande infrastruktur i form av vägar, vatten, avlopp, kommunikationer, utbildning, vård och omsorg.

Boendemöjligheter i Varnhem

Det är kommunens uppgift att kunna erbjuda attraktiva tomter och olika boendeformer i området. Något som inte varit helt lätt eftersom den unika miljön i området till viss del begränsar de möjligheterna. Därför har en kulturhistorisk inventering gjorts för Varnhem och en FÖP, fördjupad översiktsplan, för Varnhem och Ljungstorp håller på att tas fram. Centrumbostäder, som är ett kommunalägt bolag, ser Varnhem som en ort med stor utvecklingspotential. För att de ska kunna satsa i Varnhem måste det arbetas fram nya detaljplanlagda områden. Den fördjupade översiktsplanen beräknas vara klar under 2014 och utifrån den kan sedan nya detaljplaner arbetas fram. Centrumbostäders planer är att bygga centralt i Varnhem med byggstart förhoppningsvis redan 2014.

Nu pågår utbyggnad av bredband och fjärrvärme i alla Skaras tätorter. Följ utvecklingen i Varnhem på Openbits hemsida. 

Varnhem som besöksmål

Vad gäller besöksnäringen så utgör Varnhem, Hornborgaområdet och Valle ett nav i arbetet med att utveckla turismen i Skaraborg. En förstudie och en vision kring omgestaltningen av Klosterkyrkans närområde har arbetats fram på initiativ från Västsvenska turistrådet. Just nu samarbetar flera olika intressenter för att möjliggöra en överbyggnad över ”Sveriges äldsta kyrkorum” på kullen bakom Klosterkyrkan och en mindre sjö söder om klosterområdet.

Denna sida uppdaterades 2015-07-30

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.