Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Spelutveckling i musik- och kulturskolor

Projektperiod

Januari 2017 – juni 2018

Syfte

Att främja förutsättningar för en nyskapande ungdomskultur med hjälp av redskap som baseras på ungdomars motivation. Att det sedan finns en framgångsrik näringsgren kopplad till dataspelskulturen gör också att ungdomar kan få syn på nya yrkesroller.

Mål

Att på ett delregionalt/regionalt/ nationellt plan föra in dataspelskulturen i kultur- och musikskolorna.

Att införa den nya kompetensen auktoriserad dataspelspedagog i kultur- och musikskolorna.

Deltagande parter

Högskolan i Skövde, Kulturskolerådet, Music Factory Development Factory AB. Projektet medfinansieras av Skaraborgs Kommunalförbund.

Styrgrupp: Markus Berntsson HIS, Stefan Johammar projektledare, Leif Carlsson Music Factory.

Beskrivning av nuläget

Ett nytt instrument i musikskolan!

Dataspelsindustrin omsätter i Sverige 12 mdkr och står för en betydande del i svensk export och var tionde människa i världen har spelat ett svenskt dataspel. Intresset bland dataspel är idag stort och man räknar med att 90% av alla barn i åldrarna 9-12 aktivt spelar dataspel. För att möta trenden behöver kultur- och musikskolorna i landet utvecklas inom området dataspel samt föra in detta i undervisningen.

I ett samarbete mellan Högskolan i Skövde, Music Factory Skara och Kulturskolerådet i Sverige erbjuder vi kompetensutveckling för förnyelse av Sveriges musik- och kulturskolor.

Projektlogg

Denna sida uppdaterades 2016-12-13

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.