Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Geopark Platåbergslandskapet

Projektperiod
Steg 1 Start 2017-06-01 Tillgängliggörande av natur- och kulturarvet
Steg 2 Start 2018-09-01 Paketering och destinationsutveckling
Steg 3 Start 2020-02-01 Långsiktigt ägandeskap, drift och underhåll

Syfte

Bygga upp en fungerande geopark med följande uppdrag:

  • Öka kunskapen om geologi, tillgängliggöra områdets geologiska attraktion och ta fram pedagogiskt material som kan användas från förskola upp till universitetsnivå.
  • Utveckla området som besöksdestination, samverka med näringsliv och levandegöra lokal kulturhistoria kopplat till stenhantering.
  • Vara ett kompetenscenter för ett hållbar bruk av det geologiska naturarvet, bevaka att geoperspektivet beaktas och synliggörs i skötselplaner mm samt bidra till en stärkt lokal identitet.
  • Stimulera geologisk forskning och medverka till forskningen sprids till breda folklager.
  • Bistå lokala aktörer och stimulera utvecklingsinitiativ och samverkan mellan olika geolokaler.

Mål

  • Att skapa en geopark enligt SGU:s (Svensk geologisk undersökning) definition.
  • Stärka områdets attraktivitet och bidra till innovativ utveckling av platåbergens unika geologiska förutsättningar.
  • Öka kunskapen om, och tillvarata det ökade intresset för platåbergen och för geologi i allmänhet.
  • Bidra med geologisk kompetens som grund för att bevara och säkerställa ekosystemtjänster och landskapsgestaltning.

Deltagande parter
Nio kommuner i Skaraborg och Älvsborg. Medel från kommuner och Skaraborgs kommunalförbund. Projektägare är Grästorps kommun.

Beskrivning av nuläget
Platåbergslandskapet är grunden för vårt dagliga liv - för natur, kultur, historia, näringar och besöksnäring. Det är en lokal identitetsbärare med utvecklingspotential att skapa större stolthet för området.

En förstudie kring Platåbergens geopark slutredovisades våren 2015. I studien föreslås att geoparkstanken prövas i tillämpad verksamhet under en testperiod på tre år för att därefter utvärderas med sikte på att hitta en långsiktig driftsform som säkerställer fortsatt verksamhet.

Projektlogg /tidsplan
2017-06-01  Projektstart och rekrytering av projektledare
2018-02-01  Releasekväll


Denna sida uppdaterades 2018-01-22

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.