Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Så här kan du påverka

Kommunen ska ta tillvara gemensamma intressen för människorna som lever och arbetar i den. Bland uppgifterna finns både sådana som kommunen enligt lag är skyldig att sköta och sådana som är frivilliga.

Du kan vara delaktig

Den allra största möjligheten att vara med och påverka utvecklingen i samhället är att utnyttja sin rösträtt vart fjärde år. Du kan också engagera dig politiskt eller inom någon intresseorganisation.

Vill du påverka kan du ta kontakt med de förtroendevalda, politikerna, som är med i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser eller ta kontakt med ett politiskt parti.

Skaffa kunskap

När du vill vara med och påverka i en fråga eller ett ärende, ska du hämta in så mycket information du kan. Det gör du genom att ta kontakt med kommunen och andra myndigheter, media, universitet och andra utbildnings- och forskningscentrum.

  • Du kan också ta kontakt med personer som redan vet mycket om frågan. Det gäller att skaffa sig underlag för sin kunskap.
  • Ta reda på vilken nämnd eller förvaltning som ansvarar för det område där din fråga hör hemma och lämna förslag till politiker eller tjänstemän där.
  • Lämna synpunkter på förslag som redan finns, till politiker eller tjänstemän i nämnden eller förvaltningen. 

Överklaga beslut

Laglighetsprövning

Alla som bor i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att domstolen prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller.

Reglerna finns i kommunallagen

Reglerna för laglighetsprövning finns i 10 kapitlet i kommunallagen och handlar om en ren prövning av om beslutet är lagligt. Om det är ett lämpligt beslut ligger utanför prövningen.

Förvaltningsbesvär

Kommunen är skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du gör för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning. Här ska det framgå hur du överklagar och var du ska skicka ditt överklagande.

Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och också själva sakfrågan.

Denna sida uppdaterades 2014-11-14

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.