Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Så fungerar kommunen

Vad är skillnaden mellan en nämnd och en förvaltning? Vem bestämmer egentligen i kommunen?

Politiker, tjänstemän och bolag

Kommunens politiska ledning består av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med utskott. Till sin hjälp har den politiska ledningen tjänstemän på kommunledningsförvaltningen, som leds av kommundirektören.

Skara kommun äger två bolag: Centrumbostäder i Skara AB och Skara Energi AB.

Därutöver finns ett antal nämnder, som har det politiska ansvaret för verksamheten inom olika områden. Nämnderna ger uppdrag och ekonomiska resurser till kommunala enheter eller köper tjänster av privata entreprenörer. De har också ansvar för uppföljning av både verksamheten och det ekonomiska resultatet.

Nämnderna har stöd och hjälp av sina förvaltningskontor.

Delegation till tjänstemän eller politiker

Nämnderna kan ge uppdrag (delegera) till en ledamot eller tjänsteman att fatta beslut i en viss typ av frågor, främst rutinärenden.

Brådskande ärenden får delegeras till förtroendevalda.


Denna sida uppdaterades 2018-12-19

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.