< >

Så fungerar kommunen

Vad är skillnaden mellan en nämnd och en förvaltning? Vem bestämmer egentligen i kommunen?

Politiker, tjänstemän och bolag

Kommunens politiska ledning består av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med utskott. Till sin hjälp har den politiska ledningen tjänstemän på kommunledningsförvaltningen, som leds av kommundirektören.

Skara kommun äger två bolag: Centrumbostäder i Skara AB och Skara Energi AB.

Därutöver finns ett antal nämnder, som har det politiska ansvaret för verksamheten inom olika områden. Nämnderna ger uppdrag och ekonomiska resurser till kommunala enheter eller köper tjänster av privata entreprenörer. De har också ansvar för uppföljning av både verksamheten och det ekonomiska resultatet.

Nämnderna har stöd och hjälp av sina förvaltningskontor.

Delegation till tjänstemän eller politiker

Nämnderna kan ge uppdrag (delegera) till en ledamot eller tjänsteman att fatta beslut i en viss typ av frågor, främst rutinärenden.

Brådskande ärenden får delegeras till förtroendevalda.


Denna sida uppdaterades 2018-12-19

Dela: