< >

Kontakt till partier och politiker

Kommunpolitiker är förtroendevalda, vilket betyder att de har valts av invånarna i kommunen. Deras uppgift är att företräda skaraborna och fatta beslut om kommunens utveckling. De förtroendevalda i Skara kommun är fritidspolitiker, vilket betyder att de har sina politiska uppdrag vid sidan av ett annat arbete.

Vill du kontakta en politiker?

Skicka e-post till:

skara.kommun@skara.se
Om du vill kontakta en särskild politiker skriver du dennes namn i ämnesrutan.

Eller skriv till:

"Politikerns namn"
Skara kommun
Kommunledningsförvaltningen (eller till den nämnd du vill nå)
532 88 Skara

Kommunstyrelsens ordförande/kommunalråd

Ylva Pettersson
E-post ylva.pettersson@skara.se

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Lars Berg
E-post lars.berg@skara.se

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande/oppostionsråd

Fredrik Nordström
E-post fredrik.nordstrom@skara.se

Kommunalråd och oppositionsråd kan nås via kommunens växel på telefonnummer 0511-320 00.


Denna sida uppdaterades 2018-10-16

Dela: