< >

Nämnden för service och teknik

Skara och Götene kommuner har en gemensam nämnd för service och teknik. Förvaltningsledningen är lokaliserad till Skara kommun. I kommunerna ansvarar service och teknik för:

  • gator och parker
  • fastigheter (kommunens egna samt inhyrda lokaler)
  • kost
  • lokalvård

Nämnden för service och teknik har tio ledamöter, av vilka kommunerna utser fem vardera. Skara kommun utser ordförande och Götene kommun vice ordförande.

Ledamöter och ersättare i nämnden för service och teknik

Represenanter för Skara kommun:

Ledamöter

Ersättare

Sture Nilsson (M), ordförande

Jan-Olof Bohlin (M)

Josefine Thimberg (S), 2:e vice ordförande

Jonatan Bjelkengren (C)

Magnus Holmgren (KD)

Sune Johansson (S)

Mikael Ringqvist (S)

Björn Nordlund (S)

Ove Berlin (SD)

Anders Ek (SD)


Denna sida uppdaterades 2020-03-16

Dela: