Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att främja kultur, idrotts- och friluftsliv samt andra fritidsverksamheter. Till ansvarsområdena hör:

  • biblioteksverksamhet
  • stöd till föreningar och studieförbund

För idrotts- och fritidsanläggningar ansvarar Vilan fritidsområde. 

Ansvaret för Västergötlands museum ligger hos Västergötlands fornminnesförening och Västra Götalandsregionen.

Ledamöter och ersättare
Ordförande: 
Laila Skantz (S)  
Förste vice ordförande 
Peter Holm (S)  
Andre vice ordförande 
Fredrik Öhrberg (M)  
  
LedamöterErsättare
Laila Skantz (S)Susanne Karlsson (S)
Peter Holm (S)Göran Karlsson (S)
Tommy Snögren (S)Gun Barrljung (MP)
Jan-Erik Augustsson (L)Sven Lindström (L)
Fredrik Öhrberg (M)Görel Wånelid (M)
Carina Ahlström (M)Patrik Grönlund (M)
Jonas Hammar (M)Zimon Brohede (KD)
Mikael Welander (C)Lisbeth Karlsson (C)
Mikael Vallin (SD)Tomas Främst (SD)

Denna sida uppdaterades 2016-04-26

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram