Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande grupp - den ser till att kommunfullmäktiges beslut blir verklighet. Styrelsen består av tretton ledamöter som utses av fullmäktige. Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens "regering" och dess ordförande vid kommunens "statsminister".

Vad gör kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens utveckling och ekonomi. I ansvaret ingår att leda och samordna all verksamhet som kommunen bedriver.

Kommunstyrelsen genomför de beslut som kommunfullmäktige har fattat. Den tar även egna beslut i många frågor och förbereder de ärenden som går vidare till kommunfullmäktige. Till kommunstyrelsens uppgifter hör även att ha uppsikt över nämndernas och de kommunala bolagens verksamhet. Det betyder att styrelsen övervakar att lagar och riktlinjer följs i den kommunala verksamheten. I Skara är kommunstyrelsen även arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd samt har hand om näringslivsfrågor och kommunens turistverksamhet. Till sin hjälp har kommunstyrelsen en förvaltning med anställda tjänstemän — kommunledningsförvaltningen - som sköter mycket av det praktiska arbetet.

Kommunalråd och oppositionsråd

De förtroendevalda i Skara kommun är fritidspolitiker. Det betyder att de har sitt politiska uppdrag vid sidan av ett annat arbete. Undantag är kommunalrådet och oppositionsrådet, som är heltidsarbetande politiker.

Kommunalråd

Kommunalrådet leder det politiska arbetet i kommunen. Denne är ordförande i kommunstyrelsen och kan kallas för kommunens "statsminister". Skaras kommunalråd heter Ylva Pettersson (M)

Oppositionsråd

Oppositionsrådet, tillika kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, i Skara kommun är ett politiskt heltidsuppdrag som sitter med i kommunstyrelsen. Skaras oppositionsråd heter Fredrik Nordström (S).

Denna sida uppdaterades 2018-10-16

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.