Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens skol- och förskoleverksamhet. Till området hör:

 • förskoleverksamhet
 • grundskola med skolbarnomsorg
 • familjecentral
 • särskola
 • gymnasieskola
 • musikskola
 • fritidsgårdsverksamhet
 • vuxenutbildning

Nämnden arbetar efter följande målsättningar från "Skara vision 2015":

 • att erbjuda goda förutsättningar för lärande och ha ett brett utbildningsutbud med hög kvalitet.
 • att miljön för lärande ska vara stimulerande och utmanande.
 • att utbildnings- och yrkesval ska bryta traditionella mönster
 • att samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv och det omgivande samhället ska fördjupas.


Ledamöter och ersättare
Ordförande: 
Sebastian Clausson (S) 
Förste vice ordförande 
Gunnar Sporrong (MP)  
Andre vice ordförande 
Suzanne Johansson (C) 
  
LedamöterErsättare
Sebastian Clausson (S)Jessica Hjärtqvist (S)
Gunnar Sporrong (MP)Ove Ivarsen (S)
Kristina Adolfsson (S)Marie Wågnert (S)
Sven Gustafsson (S)Bo Karlsson (V)
Therese Kristiansson (S)Malin Larsson (MP)
Mehari Tesfai (L)Karin Schmidt (L)
Suzanne Johansson (C)Lotta Grönlund (M)
Emma Ophus (M)Johan Hjertén (M)
Patrik Ragnar (M)Hanna Warmark (C)
Mikael Börjesson (KD)Camilla Johansson (C)
Oscar Ternström (SD)Barbro Magnusson (SD)

Denna sida uppdaterades 2016-07-01

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram