< >

Centrumbostäder i Skara AB

Centrumbostäder i Skara AB äger och förvaltar bostäder samt andra fastigheter.

Ledamöter och ersättare i Centrumbostäders styrelse

Ledamöter

Ersättare

Thomas Karlsson (M), ordförande

Kent Wånelid (M)

Per-Åke Pettersson (S), vice ordförande

Christer Widegren (L)

Klas-Åke Jansson (C)

Poul Henning Hansen (S)          

Kristina Adolfsson (S)

Erik Westlin (V)     

Ove Berlin (SD)

Anders Ek (SD)


Denna sida uppdaterades 2019-10-08

Dela: