Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Råden

I Skara kommun finns det två råd, kommunala Penisonärsrådet, KPR och Kummunala rådet för Funktionshinderfrågor, KRF.

Kommunala pensionärsrådet, KPR

Kommunala Pensionärsrådet, KPR är ett organ för samråd och information mellan Skara kommun och pensionärsföreningarna i kommunen.

KPR är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Varje pensionärsförening som är ansluten till en riksorganisationhar har en representant och en ersättare i KPR.

Syfte

Syftet med KPR är bland annat att:

  • förstärka inflytandet i alla frågor som rör pensionärer
  • verka för att pensionärernas frågor beaktas i verksamhetsplaneringar i kommunens styrelser, nämnder och bolag
  • vara remissorgan i frågor som berör pensionärer
  • vara forum för opinionsbildning och spridning av kunskap

Protokoll för KPR

Kommunal rådet för funktionshinderfrågor

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för samarbete mellan handikappföreningarna och kommunens styrelser, nämnder och bolag.

Det är ett remissorgan med överläggningsrätt i frågor som rör personer med funktionsnedsättning.

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor består av 8 ledamöter och 7 ersättare.

Rådet representerar sex olika områden: kognition, syn, hörsel, rörelsehinder, psykiatri och medicin.

Syfte

Syftet med KRF är bland annat att personer med funktionsnedsättning ska få större delaktighet i samhället.

Protokoll för KRF

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016
2017

Denna sida uppdaterades 2018-04-03

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.