< >

Politik och demokrati

Sverige är en demokrati vilket betyder att det är valda personer från de politiska partierna som finns i Sverige som fattar beslut i riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Politikerna representerar medborgarna och fattar beslut i många frågor som påverkar dig i din vardag.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande grupp och kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande grupp. Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs av kommunens medborgare vart fjärde år i allmänna val. Ledamöterna väljs för en mandatperiod, vilket innebär den 4-årsperiod som är fram till nästa allmänna val. Kommunfullmäktige kan liknas vid kommunens "riksdag". Utifrån hur många röster varje parti får fördelas sedan mandaten, alltså de platser som finns i kommunfullmäktige.

Under mandatperioden 2018-2022 består den politiska ledningen i Skara kommun av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Tillsammans har partierna 20 av kommunfullmäktiges 45 mandat. Andra partierna som finns representerade i kommunfullmäktige är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Mandatfördelningen för respektive parti finns under sidan för kommunfullmäktige.

Utöver kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns det nämnder och kommunala bolag som ansvarar för olika verksamhetsområden i kommunen. 

Denna sida uppdaterades 2020-01-29

Dela: