Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Medborgarundersökning 2016

Varje år genomför Skara kommun i samarbete med Statistiska centralbyrån en medborgarundersökning. Den senast färdigställda gjordes under hösten 2016. Ett urval av kommuninvånarna, 1 200 stycken, fick svara på frågor om

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Möjligheter till inflytande

Resultatet av 2016 års medborgarundersökning redovisas i december.

Skara som en plats att leva och bo på

Skaras medborgare är mest nöjda med kommersiellt utbud, fritidsmöjligheter och utbildningsmöjligheter. Den upplevda Tryggheten har minskat sedan 2014 för Skara, vilket fortfarande är en fråga som bör prioriteras. Likaså bör bostäder prioriteras.

Nöjd-Region-Index för Skara är 50.

Genomsnittet för samtliga kommuner i undersökningen hösten 2016 är 60. Nöjd-Region-Index för kommunerna i samma storleksklass (15 000-19 999) är 56. Kommunens Nöjd-Region-Index i undersökningen 2014, var 54.

Kommunens verksamheter

Bland kommunens egna verksamheter är Skaraborna framförallt nöjda med verksamheterna vatten och avlopp, räddningstjänsten, idrotts- och motionsanläggningar samt kultur. Verksamheter som bör prioriteras är grundskola, äldreomsorgen, stöd för utsatta personer och miljöarbetet.

Nöjd-Medborgar-Index är 50.

Genomsnittet för samtliga kommuner i undersökningen hösten 2016 är 54. Nöjd-Medborgar-Index för kommunerna i samma storleksklass som Skara är 51. Kommunens Nöjd-Medborgar-Index i undersökningen 2014, var 51.

Inflytande i kommunen

Undersökningen visar att invånarna är mest nöjda med information från kommunen och möjligheten att komma i kontakt med kommunens politiker. Frågor som behöver prioriteras är förtroende för politiker och högre tjänstemän och möjligheten att kunna påverka.

Nöjd-Inflytande–Index är 39.

Genomsnittet för samtliga kommuner i undersökningen hösten 2016 är 40. Nöjd-Inflytande-Index för kommunerna i samma storleksklass som Skara är 37. Helhetsbetyget för inflytandet i kommunen har legat på ungefär samma nivå i samtliga mätningar i Skara sedan 2007. Kommunens Nöjd-Inflytande-Index i undersökningen 2014, var 39.

Om undersökningen

Medborgarundersökningen genomfördes mellan den 5 september och den 8 november 2016. Ett urval på 1200 personer i åldrarna 18-84 år fick möjlighet att svara på enkäten. Svarsandelen blev ungefär 46 procent, eller 552 personer.

Personerna har uppmanats att besvara frågorna utifrån ”vad de tror eller tycker om” området som frågorna gällde.

Totalt deltog 81 kommuner i medborgarundersökningen hösten 2016. Jämförelserna med resultatet för samtliga kommuner och med kommuner i samma storleksklass avser de 136 kommuner som var med i undersökningen våren och hösten 2016.

Skara kommun har deltagit i medborgarundersökningen hösten 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 och hösten 2016.

Undersökningen kommer även att ske 2017, under september och november månad. Resultatet beräknas publiceras i december.

Denna sida uppdaterades 2017-05-23

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.