< >

På gång just nu!

Det är tillsammans vi skapar ett inkluderande samhälle med god integration. Här finns många olika verksamheter du kan engagera dig i - både som nysvensk eller etablerad skarabo. Det här händer i Skara just nu - projekt, föreningsaktiviteter och kommunens verksamheter.

Föreningsaktiviteter

  • After School Club – läxhjälp på Vuxenskolan. För anmälan och kontakt: Peter Rydbom 0762-14 67 87.
  • Skara United-  bollspel för ensamkommande och asylsökande.
    För anmälan och kontakt: Sahlemariam Tesfai 070-64735 13

Kommunens verksamheter

  • Information till nyanlända Kommunen har tagit fram informationsmaterial på olika språk, t ex biblioteksinformation. Du kan också använda språkknappen överst på hemsidan och välja bland många olika språk. På Vuxenutbildningens elevråd sker en medborgardialog kring integration tillsammans med nyanlända.  
  • Arbetsfrämjande insatser – Skara kommun jobbar med extratjänster och lokala jobbspår inom vård och omsorg för nyanlända.
  • Familjehem - Vi har ett ständigt behov av fler familjehem som kan erbjuda boende under längre eller kortare tid. Läs mer
  • God man - Alla ensamkommande barn behöver en ställföreträdare. Under asyltiden fullgörs uppgiften av en god man. Läs mer

Skänk eller köp kläder, möbler och husgeråd

I Skara finns flera second hand butiker som tar emot och säljer artiklar.

Denna sida uppdaterades 2020-01-20

Dela: