< >

Gatuarbeten

Här kan du se vilka vägarbeten som är aktuella i kommunen.

 

Under 2019 pågår följande gatuarbeten i Skara kommun :

  • Ombyggnad av Skaraborgsgatan vid kvarteret Munin med tillgänglighetsanpassade övergångsställen
  • Ombyggnad av bro på Härlundagatan
  • Ny gång- och cykelväg Axvall-Varnhem
  • Ny gång- och cykelväg längs Gråbrödragatan
  • Återställning av Rådhusgatan, omläggning av hela gatan i samband med återställning efter sanering av föroreningar
  • Nytt farthinder på Malmgatan vid Biskopsgården
  • Beläggningsarbeten enligt underhållsplan

Aktuell information om trafikstörningar på grund av bland annat vägarbeten presenteras på startsidan av Skara.se under rubriken "Aktuellt".

Denna sida uppdaterades 2018-05-23

Dela: