Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Platsanalys för Tullportagärdet

Teglaskolan rivs och en ny skola håller på att byggas. Detta utgör ett bra tillfälle att också utveckla resterande delar av Tullportagärdet. 
Under 2015 arbetas ett planprogram för stadsdelen fram. Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningar för ny användning av Tullportagärdet och ligga till grund för detaljplanering. Detta möjliggör att i ett tidigt skede framställa ett brett beslutsunderlag för den fysiska planeringen.

Under våren har Emma Persson som läser kulturgeografi vid Göteborgs universitet haft praktik på plan- och byggenheten i Skara. Hon har under sin tid på kommunen arbetat med att göra en platsanalys av stadsdelen Tullportagärdet, framför allt området runt Botan och Viktoriasjöarna. Det är i anslutning till detta område som den nya 7-9 skolan byggs.
Emma har i sitt arbete träffat närmare 600 personer för att få reda på hur Skarabor uppfattar området. Deltagarna har varit i alla åldrar, från tonåringar till pensionärer och Emma har träffat dem i olika fokusgrupper. 
Tillgänglighet, funktion, trygghet och platsidentitet har varit några av diskussionsområdena. 

- Gemensamt för alla grupper är att få använder området kring Botan och Viktoriasjöarna frivilligt. Man tycker det är mörkt, ovårdat, lerigt och ofta ett bortglömt område, konstaterar Emma Persson som också berättar att många upplever det som ett otryggt ställe med mörka buskage.

Samtidigt lyfts det fram att den här delen av staden är viktig för Skaras traditioner kring studentfirandet. När det gäller tillgänglighet har det framkommit att det finns flera höga kanter som är svåra att ta sig över för rullstolsburna.


Önskemål om café

Hur kan då området förbättras/förändras? 

- Något som lyfts av alla grupper är önskemål om ett café i parken. Bland de yngre har det kommit önskemål om aktivitetsplats/spontanidrottsplats/utomhusgym. Från förskolan talade man om en lekplats, gärna nära äldreboende för att få mer liv och rörelse och en naturlig kontakt mellan äldre och småbarn. Man önskar sittplatser och bord, naturliga mötesplatser. Även att tillgången på vatten i sjöarna ska utnyttjas med exempelvis bryggdäck.

Det har också kommit önskemål om tydligare och belysta promenadstråk och även att gångarna ska vara i bra. Ljusslingor i träden och bättre belysning på kyrkogården. Det handlar också om bättre skötsel av växtligheten, fler blommor, tydligare entréer till området, bättre städning, fler som papperskorgar. Från skola och förskola talar man om möjligheter för odling och utomhusundervisning. Bland större gestaltningsåtgärder nämnd fler bostäder för äldre och att parkerna ska byggas samman. 

- Det har också framkommit önskemål om att Botanområdet ska levandegöras mer med olika evenemang, berättar Emma.

Denna sida uppdaterades 2015-06-09

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.