Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Foto: Janne Andersson, 2013

< >

Stationsområdet, Skara

Beskrivning

Plan- och byggenheten har fått i uppdrag att ta fram ett planprogram för stationsområdet i centrala Skara. Stationsområdet utgör idag en fysisk och mental barriär i centrala Skara. Läget i staden är sådant att det på sikt bedöms kunna utgöra ett viktigt och attraktivt stadsrum med centrala bostäder och visst tillskott till centrumhandeln. Området innehåller viktiga funktioner för staden såsom dagligvaruhandel, busstation och centrumparkering, samt ett mått av komplexitet logistiskt, bullermässigt och genom att stora ytor tas i anspråk av Skara-Lundsbrunns museijärnväg. Det som görs här får således följder på andra håll i Skara. 

Tidplan

  • Samråd: Våren 2017

Denna sida uppdaterades 2017-02-15

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram