Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Foto: Janne Andersson, 2015

< >

Simmesgården, Varnhem

Beskrivning

Kommunstyrelsen har gett plan- och byggenheten i uppdrag att påbörja arbetet med ny detaljplan för området Simmesgården i Varnhem. Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder.

Området Simmesgården i Varnhem har i den fördjupade översiktsplanen utpekats som lämpligt att ta i anspråk för bostadsbebyggelse. En anpassad utbyggnadstakt olika upplåtelseformer och bebyggelsetyper förordas, och känslighet för Varnhems karaktär och kulturarv ska iakttagas. Området tas även upp i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Tidplan

  • Samråd: höst/vinter 2016/2017

Denna sida uppdaterades 2016-04-12

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.