Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Program Skaraborgs turistslingor

Samrådstid 30 sep – 2 dec 2019

Bakgrund

Skaraborgs kommunalförbund har tillsammans med de 15 kommunerna i Skaraborg tagit fram en strukturbild. Ett av de områden som strukturbilden identifierade som viktiga att arbeta vidare med var gemensam fysisk planering. Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade 18 maj 2018 om §38 Förslag till beslut om tematiska områden för gemensam fysisk planering för Skaraborgs kommuner, vilket detta program är ett första steg i.

Beskrivning

Skaraborg vill utvecklas som besöksanledning för att få fler besökare att spendera mer tid i området, besöka fler besöksmål och därmed uppleva mer. Ett sätt att göra detta är att peka ut turistslingor för både bilvägar och kollektivtrafik, som tydligt knyter ihop många av de besöksmål som finns i Skaraborg. Slingorna ska ge besökaren en större upplevelse än att bara transportera sig. "Det är vägen, som är mödan värd". På detta sätt kan samverkan uppstå mellan olika aktörer och besöksmålen kan bidra till service och handel i Skaraborgs mindre orter och på landsbygden. Utvecklad samverkan skapar även nya affärsmöjligheter.

Samråd

Samtliga samrådsyttrande skickas senast den 2 december till info@skaraborg.se eller

Skaraborgs kommunalförbund
Box 54
541 22 Skövde


Denna sida uppdaterades 2019-09-12

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.