Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Markanvisning

Vad innebär markanvisning i Skara?

Genom så kallad markanvisning kan kommunen fördela mark till olika intressenter inför en planering av bebyggelse. Den byggherre som får markanvisningen har under en viss tid och under vissa villkor rätt att ensam förhandla med kommunen om ny exploatering av marken.

Skara kommun strävar efter att vid all nyexploatering och planläggning föra in visioner, tankar, idéer, krav och förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och ett hållbart stadsbyggande. På detta sätt kan vi tillsammans uppnå den samlade visionen ”Boende som ger balans i livet”. Vid markanvisning yttrar sig detta i en rad lösningar som kommunen önskar av er som exploatör, utöver de bestämmelser som finns i detaljplanen.

I gengäld kommer ni att bidra till och vara med att forma det framtida byggandet i Skara, vilket kan inspirera och stimulera även andra projekt. Målet är en hållbar livsstil, bebyggelse med hög kvalitet och god arkitektur.

Denna sida uppdaterades 2017-06-29

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.