Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >


Markanvisning

Vad innebär markanvisning i Skara?

Genom så kallad markanvisning kan kommunen fördela mark till olika intressenter inför bebyggelse av kommunal mark. Den byggherre som får markanvisningen har under en viss tid och under vissa villkor rätt att ensam förhandla med kommunen om ny exploatering av marken.

Är du intresserad av markanvisningar, kontakta gärna vår mark- och exploateringsingenjör för att ställa frågor. Du kan också ställa dig på vår intresselista för markanvisningar för att få löpande information om markanvisningar i Skara.

Kommande markanvisningar

 

 
Munin

Fjärde kvartalet 2019.

3 873 BTA Bostäder

  • Detaljplan: Lagakraftvunnen
  • Ändamål: Bostäder och centrum
  • Tomtarea: 3 455 kvm
  • Högsta tillåtna BTA: 3 877 kvm
  • Maximalt våningsantal: 3 och 4 i olika delar av detaljplanen


BILDFÖRKLARING

Grönt Byggbar mark
Gult Mark som endast får bebyggas med uthus och garage
Rött Mark som inte får bebyggas

Denna sida uppdaterades 2019-08-21

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.