Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Vattentornsparken, Skara

Beskrivning

Kommunstyrelsen i Skara har gett Plan- och byggenheten i uppdrag att se över detaljplanen för området Vattentornsparken i Skara. Nu har ett förslag tagits fram som skickas ut till berörda sakägare, så att ni kan lämna eventuella synpunkter på förslaget till den nya detaljplanen Syftet med den nya detaljplanen är att se över de befintliga byggrätterna som idag finns inom området för Vattentornsparken och undersöka möjligheten att bygga en våning högre för bostäder än vad gällande detaljplan medger och ändra användning för fastigheten Bromsen 1 (Skara skolscen). I praktiken innebär det att gällande detaljplan från 1992 fortfarande gäller, men med tillägg om ökad byggnadshöjd för bostäderna och ändrad användning för fastigheten Bromsen 1.

Granskning

Synpunkter på detaljplanen ska senast fredagen den 4 augusti 2017 ha inkommit skriftligt till

Skara kommun
Kommunstyrelsen
532 88 SKARA

eller mailas till skara.kommun@skara.se.

Denna sida uppdaterades 2017-11-29

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.