Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Skara kommuns förskolor har inventerats genom projektet Giftfri förskola. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer har undersökt vilka föremål och leksaker som finns i verksamheterna och som kan innehålla skadliga kemikalier.

< >

Giftfri förskola - Inventering av förskolorna klar

Det finns en hel del plastleksaker och andra föremål som innehåller skadliga kemikalier på kommunens förskolor. Det visar den inventering av kommunes samliga förskolor som personal vid miljöenheten genomfört.

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer har undersökt förskolorna, från golv till tak, för att få en bild av vilka föremål och leksaker som finns i verksamheterna och som kan innehålla skadliga kemikalier. På flera av förskolorna finns bildäck i utemiljön och på samliga förskolor finns många gamla plastföremål och uttjänta elektronikprodukter som används som leksaker.

- Barnen är en utsatt grupp. När de kryper och leker på golvet kan de få i sig damm som innehåller skadliga kemikalier och småbarn suger också ofta på leksaker. Vi hopppas att den här inventeringen har varit en ögonöppnare för många och vi hoppas att det leder till att man rensar ut föremål och saker som kan innehålla skadliga kemikalier, konstaterar Karin Bovin, miljöstrateg.

Nästa steg är att personalen på förskolorna nu får information om kartläggeningen och möjlighet att lära sig mer och varför och hur de kan arbeta för att skapa en förskola fri från skadliga ämnen.

- Det här leder till en ökad medvetenhet för både personal och föräldrar när det gäller inköp av leksaker och att vi genom projektet också kan få friskare och gladare barn, säger Karin Bovin, miljöstrateg.

Syftet med projektet Giftfri förskola har varit att kartlägga vilka ämnen som barnen och personalen i kommunens förskolor kommer i kontakt med. Projektet grundar sig i Naturskyddsföreningens nationella projekt "Operation giftfri förskola" och Skara är först av kommunerna i Skaraborg med att genomföra det.

Läs mer i broschyren som finns att ladda ner på denna sida.

Denna sida uppdaterades 2017-03-08

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram