Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Miljövårdspris

Sedan 1990 har miljö- och byggnadsnämnden delat ut ett miljövårdsstipendium, numera kallat miljövårdspris, för att uppmärksamma och belöna goda insatser för miljön i kommunen. Priset omfattar områden som miljöskydd, naturvård och arbetsmiljö. Prissumman är 10 000 kr och delas ut i samband med nationaldagsfirandet varje år.

Förslag till pristagare kan lämnas till miljö- och byggnadsnämnden.

Stipendiater miljövårdsstipendium
ÅrStipendiatMotivering
1991Lars WidellMiljöskådespel
 Naturvetenskaplig linje, KatedralskolanMiljövårdsteknisk variant
1992Thomas HerstadEntusiastisk miljövärnare
 Daghemmet HjälpredanKomposteringspedagogik
1993Teglaskolan, BiologiinstitutionenMiljöskola med miljöträdgård
 Rolf-Göran Carlsson, Axevalla folkhögskolaSvampinventeringar
1994Bo SvedlundFlodkräftentusiast
1995Siv CarlssonMålmedvetet städkemikaliearbete
1996Göte SagerSvamputställningar och information
 Fältbiologerna i SkaraAktivt fältarbete
1997Collins & AikmanFörsta miljöcertifierade i Skara
1998Second Hand i Skara 
 Kupan 
 DemaResursbesparande återanvändning
1999Skara BiodlarföreningBiodling i Fornbyn
 Maj och Jan-Gerhard HemminSkötsel av betes- och slåttermarker
2000VarnhemsskolanTrädgårdstemat "Trädgårdstrolleri"
2001Berit WerénAgenda 21 arbete med mera
 Kristna förskolan Duvan"Gud skapar - vi vårdar"
2002Alf KarlssonRäknat tranor vid Hornborgasjön
2003Varnhems IFInsatser i samband med Pilgrimsleden
 Istrums SKInsatser i samband med Valle vandring
2004Lennart Tranberg, Härlunda HulkenLiten mjölkkogård, gamla manuella metoder, välbevarade stenmurar och odlingsrösen, marken är välhävdad. Mycket högt miljö- och kulturhistoriskt värde med en tilltalande landskapsbild.
2005Juul SolliFör sitt arbete med att anlägga våtmarken Skara Simmatorp 1:2
2006Friskolan Metis 
 Kristna förskolan DuvanBåda verksamheterna har deltagit i "Grön Flagg", prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete samt verkar för hållbar utveckling
2007Röda Korset, Kupan 
 Kyrkornas Hjälpande hand i Skara 
 Hjälp oss HjälpaDessa butiker visar på ett konkret sätt att återbruk av varor är möjligt. Detta leder på sikt till en minskning av vår miljöpåverkan.
2008Ingen stipendiat utsågs 
2009Ingen stipendiat utsågs 
2010Naturskyddsföreningen i SkaraFör arbetet med inventeringen av tätortsnära natur i Skara kommun
2011Anders Gustafsson BrunnsboAnders Gustafsson har utvecklat den befintliga lantbruksverksamheten, bestående av slaktsvinsproduktion och spannmålsodling, med en biogasanläggning. Biogasanläggningen tar hand om gödsel och restprodukter från spannmålsodlingen på ett miljömässigt bra sätt och utvinner biogas. Biogasen används för uppvärmning av gårdens värmebehov och för tillverkning av elström.
2012Förskolan Athena 
 Förskolan Lindängen 
 Forskolan Millan 
 Förskolan BjörkbackenDessa fyra förskolor har under det senaste året blivit Grön Flaggcertifierade
2013Ingen stipendiat utsågs 
2014PotatisbodenPotatisboden är ett genuint familjeföretag som verkat i Skara i snart ett halvt sekel. Det startade redan 1966, då som torghandel. I alla dessa år har Potatisboden erbjudit Skaraborna färsk frukt och nyttiga grönsaker. Genom att så ofta som möjligt tillhandahålla närproducerade varor från lokala producenter bidrar företaget dessutom till att hålla vår landsbygd levande. Potatisboden marknadsför i första hand ekologiska och kravmärkta varor. Även produkter från s.k. IP-odlingar, med kontrollsystem som värnar om miljön och livsmedelssäkerheten, är ett steg i rätt riktning. Potatisboden levererar också färsk frukt till arbetsplatser runt om i Skara, för att uppmuntra sunda levnadsvanor. Med sin lokala förankring och miljömässigt genomtänkta affärsidé är Potatisboden ett föredöme och ett bidrag till att göra Skara kommun långsiktigt hållbar.
2015Emten-Flämsjöns fiskevårdsområdesföreningMiljö- och byggnadsnämndens Miljövårdspris 2015 tilldelas Emten-Flämsjöns fiskevårdsområdesförening. Föreningen får priset för sitt starka engagemang för att stärka och bevara den utrotningshotade flodkräftan. Med ideella krafter har de lagt ner mycket tid och arbete för att säkerställa flodkräftans livsmiljö och skapa förutsättningar för ett livskraftigt bestånd av flodkräfta.

Denna sida uppdaterades 2017-03-08

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram