Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Miljö och hälsa

Kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer kontrollerar att regler i Miljöbalken följs. De arbetar bland annat med att kontrollera industrier, bensinstationer, täkter, jordbruk och annan verksamhet som kan vara miljöstörande. Genom inspektioner kontrollerar de hur företag med miljöfarliga verksamheter sköts och hur kemikalier och farligt avfall hanteras.

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer finns också på plats om det inträffat ett utsläpp och de arbetar även med sanering av förorenad mark.

Hälsoskyddet handlar bland annat om tillsyn av inomhusmiljön i skolor, men också i lokaler för exempelvis fotvård och tautering. Att kontrollera badvatten, både i bassänger och badsjöar är en annan uppgift.

Hälsoskyddet är reglerat i flera lagar och förordningar och syftet är alltså att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön.

Denna sida uppdaterades 2017-03-16

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram