Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Miljö och hälsa

Kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer kontrollerar att regler i miljöbalken följs. De arbetar bland annat med att kontrollera industrier, bensinstationer, täkter, jordbruk och annan verksamhet som kan vara miljöstörande. Genom inspektioner kontrollerar de hur företag med miljöfarliga verksamheter sköts och hur kemikalier och farligt avfall hanteras.

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer finns också på plats om det inträffat ett utsläpp och de arbetar även med sanering av förorenad mark.

Hälsoskyddet handlar bland annat om tillsyn av inomhusmiljön i skolor, men också i lokaler för exempelvis fotvård och tautering. Att kontrollera badvatten, både i bassänger och badsjöar är en annan uppgift.

Hälsoskyddet är reglerat i flera lagar och förordningar och syftet är alltså att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön.

Utöver bestämmelserna i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har Skara kommun lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Miljöstrategi

Våra barnbarn och barnbarnsbarn ska inte behöva lösa miljöproblem efter oss. Det ska vi göra här och nu. I Skara och i andra kommuner. Det har riksdagen bestämt. Skara kommun har antagit en miljöstrategi som gäller 2017-2025.

Miljöstrategi

 

Denna sida uppdaterades 2019-01-16

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.