Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Validering

En elev i kommunal vuxenutbildning kan få sina kunskaper och sin kompetens validerade. Den nationella definitionen för validering är: "Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskap och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats". Den som får sina kunskaper och sin kompetens bedömda vid en validering ska ha möjlighet att få dessa dokumenterade skriftligt.
(Skollagen, kap. 20, 32-33 §§)

Syftet mer validering kan vara att:

  • få formella bevis på sin kompetens.
  • kunna påbörja studier på rätt nivå och få möjlighet att förkorta utbildningstiden vid fortsatta studier.
  • öka sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden.
  • öka möjligheten att få ett arbete inom sitt kompetensområde.

Validering kan vara något för dig som:

  • har arbetat eller utbildats i något annat land och saknar dokumentation.
  • är arbetslös eller riskerar att bli det och vill förkorta vägen till ett nytt arbete.
  • är anställd och vill stärka sin ställning på arbetet genom att få sina kunskaper bekräftade.
  • tänker börja studera och har erfarenheter som kan förkorta tiden i utbildningen.
  • har genomgått en arbetsmarknadsutbildning, internutbildning, studiecirkel eller andra typer av studier utanför skolan.
  • har varit aktiv i föreningsliv eller liknande som gett kunskaper som kan valideras.

Bedömning av utländsk utbildning

Bedömning av utländsk gymnasieutbildning, yrkeshögskoleutbildning och akademisk utbildning görs av Universitets- och högskolerådet, UHR.

Denna sida uppdaterades 2014-12-02

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.