Kontakt

Katedralskolan

Receptionen
Katedralskolan

katedralskolan@skara.se
Telefon 0511-326 00

Frånvaroanmälan
Telefon 0515-436 04

Besöksadress
Katedralskolan
Brunsbogatan 1, Skara

Postadress
Katedralskolan
532 88 Skara

Kontakta personal
Personal A-Ö

< >

Policy documents

Here you can find our school policies concerning the IB Diploma programme. The policies are only available in English.

Här hittar du våra policy som rör IB Diploma Programme. De finns endast tillgängliga på engelska, men har du specifika frågor om dem kan du kontakta oss.

Admission Policy (Antagning)

If you want to study the IB Diploma Programme at Katedralskolan Skara, it is important to know the criteria for admission.

Om du vill läsa IB Diploma Programme på Katedralskolan Skara är det viktigt att du vet vad som krävs för att antas till programmet.

Admission policy (PDF)PDF

Language Policy (Språk)

At our IB Diploma Programme, we have students with many different language backgrounds. The programme is taught in English with exception of languages.

På vårt IB Diploma Programme finns elever med olika språkbakgrund. Programmet undervisas på engelska med undantag för språkämnen.

Language policy (PDF)PDF

Inclusive Arrangement Policy (Inkludering)

If you have special needs of any kind, we want to help you to fulfil your studying in the best way possible.

Om du har särkilda behov av något slag försöker vi erbjuda den hjälp du behöver för att klara dina studier.

Inclusive arrangement policy (PDF)PDF

Academic Honesty Policy

All our students at the IB Diploma Programme are obliged to know how to be academically honest in everything they do. All students have to sign this document at the beginning of the first DP year.

Alla våra elever på IB Diploma Programme måste ha insikt i vad ”academic honesty” är (vad är tillåtet och vad är fusk i någon form) i allt de gör. Samtliga elever måste signera detta dokument i början av första året på DP.

Academic honesty policy (PDF)PDF

Assessment Policy (Betyg och bedömning)

In the IB Diploma Programme we use both formative and summative assessments.

På IB Diploma Programme används både formativ och summativ bedömning.

Assessment policy (PDF)PDF

Ethical Practice (Etiska ställningstaganden)

It is important to be ethically correct in all activities within the IB system.

Inom IB-systemet är det viktigt att göra etiska ställningstaganden i aktiviteter.

Ethical practice (PDF)PDF

More about DP and IBO (Mer om DP och IBO)

The IB Diploma programme is strictly regulated by the International Baccalaureate Organisation. You can find more information about both the Diploma programme and the IBO on their webpage.

IB Diploma programme lyder strikt under regelverket i the International Baccalaureate Organisation. Du kan hitta mer information om Diploma programme och IBO på deras hemsida. (Informationen finns endast på engelska, franska och spanska)

IBO webpagelänk till annan webbplats

Denna sida uppdaterades 2018-10-16

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.